Disclaimer


Social Sales

Disclaimer voor SocialSales.eu


Algemeen


MartijnRijk.nl (Kamer van Koophandel 56225237), hierna te noemen Social Sales, Martijn Rijk Social Sales, Tikkel, verleent u hierbij toegang tot socialsales.eu en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Martijn Rijk Social Sales en derden zijn aangeleverd. Martijn Rijk Social Sales behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op socialsales.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Martijn Rijk Social Sales.

Beperkte aansprakelijkheid


De op socialsales.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Martijn Rijk Social Sales.
In het bijzonder zijn alle prijzen op socialsales.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op socialsales.eu. Martijn Rijk Social Sales oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Martijn Rijk Social Sales zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Martijn Rijk Social Sales en haar licentiegevers en gebruikers. De inhoud van socialsales.eu is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.
Join our community